+381 11 3223 317

Email & web filtering

Zaštite svoje komunikacione alate

E-mail je daleko najčešće sredstvo za komunikaciju preduzeća. Zbog toga je danas e-mail primarni vektor za ciljane napade.

Naš portfolio obuhvata moćna e-mail i web rešenja za filtriranje, koja se uklapaju u različite potrebe malih, a tako i velikih kompanija, uključujući potpuno hostovana rešenja za filtriranje e-mail-ova od strane F-Secure-a.

Messaging Security Gateway

Vodeća zaštita za e-mail saobraćaj kroz namenske uređaje ili virtuelna rešenja sa moćnom „end to end“ e-mail enkripcijom.

Protection Service for Email

Najefikasnije predefinisano rešenje zaštite e-maila za mala i srednja preduzeća, kojim upravlja ovlašćeni distributer F-Secure.

E-mail in Server Security

Snažna zaštita mreže i poverljivih podataka od svih vrsta malware-a za Windows, Citrix i Microsoft Exchange servere.

Internet Gatekeeper

Zaštita visokih performansi na gateway nivou, koji uključuje skeniranje dolaznog i odlaznog SMTP, HTTP, FTP i POP3 za sve vrste pretnji.